Bu web sitesi satılıktır. İletişim için : info@teraryumal.com - 0532 467 17 82

TERARYUM KARGOLAMA

Teraryum kargolama insanlarda tedirginlik yaratan bir konudur. Özellikle cam materyallerin kırılacağına ve bu durumu sıkıntı yaratacağına dair genel bir inanış vardır. Bu konuyu kapsamlı olarak anlatmakta müşterilerimizin kafasında her soruyu aydınlığa çıkarmakta fayda vardır. Temel olarak bakıldığında bu eşsiz objelerin gönderimi birkaç olguyu kapsamaktadır. Bunlardan ilki yapılmış haldeki bir ürünün üzerinde alıcısı için hazırlanmış nota kadar eksiksiz halde nihai tüketiciye ulaşması hadisesidir. İkincisi ise bitmiş bir tasarımın içeriğindeki tüm malzemeleri içeren bir set halinde gönderilmesi konusudur. Bir diğeri de özellikle fanus gibi kırılgan malzemelerin tek tek kargolanmasıdır.

Teraryum kargolama seçeneklerinin tamamıyla ilgili detayları bu üç madde halinde ayrı ayrı işlemek daha sağlıklı olacaktır.

Birinci maddeye gelecek olursak ekranda fotoğrafını gördüğümüz dizaynın tamamen aynı şekilde gönderimi kargo ile mümkün değildir. Takdir edersiniz ki objelerin yapıştırılması ya da içinde belki bir iki kilo malzemenin bulunduğu camın sorunsuzca kargolanması imkân dâhilinde değildir. Bu bağlamda bu minvaldeki ürünlerin gönderimi kargo yerine kurye ile sağlanabilmektedir. Bu sebepten ötürüdür ki bu grup tasarımlar sadece üretimin yapıldığı ilin sınırları dâhilinde satılabilmektedir. Bu konunun aşılması için yeni teknikler araştırılmaktadır. Problem ile ilgili yine sektöre öncülük edecek bir arge faaliyeti içinde bulunduğumuzu söylememiz de yanlış olmayacaktır. Fakat içinde bulunduğumuz zaman diliminde hazır teraryumların il dışı satışı şuan için mümkün değildir şeklinde özetlenebilmektedir.

İkinci konuya gelindiğinde ilk madde de bahsettiğimiz yapılı ürünler için geliştirilmiş gönderim sistemidir şeklinde bir ifade açıklayıcı olacaktır. Yani fotoğrafta görünen ürünün imalatı için kullanılan tüm gerekenler birbirine zarar vermeyecek şekilde tek bir koli halinde paketlenmektedir. Bu paketlerin içeriğinde açıklayıcı bilgiler içeren bir imalat kılavuzu da bulunmaktadır. Bazı tasarımlar nadiren de olsa alet kullanımı gerektirmektedir. Böyle durumlarda ambalaj içeriğinde gereken bu gibi gereçlerde bulunmaktadır.

Son madde olarak bahsetmemiz gereken kırılmaya müsait ürünlerin gönderim şekli olacaktır. Markamızı taşıyan tüm ürünler otomatik makinelerde hemen hemen sıfır insan gücü kullanarak ve deformasyonu önleyici tedbirler alınarak paketlenmektedir. Yine de problem yaşamanız durumun da sunacağınız hasar tespit tutanağı ile ürünü bize göndermenize bile gerek olmadan yeni ürününüzün gönderimi sağlanmaktadır.

Teraryum kargolama konusunda dünya imkânlarının el verdiği her şeyi düşündüğümüzü, size alış veriş keyfini yaşamak bir detay bırakmadığımızı söylememiz yanlış olmayacaktır.