Bu web sitesi satılıktır. İletişim için : info@teraryumal.com - 0532 467 17 82
Teraryum Drenaj Malzemeleri

Teraryum Drenaj Malzemeleri

Teraryum drenaj malzemeleri hem tasarımlarda temel oluşturmak hem de fazla suyu drene ederek biyolojik gereksinimleri ideal seviyeye çekmek için kullanılan ürünlerdir. Çoğu insan tarafından gereksiz gibi görülen bu malzemelerin değeri bitkilerin ölmesi sonucunda anlaşılabilmektedir.

Bildiğimiz gibi su iki ayrı formda cam içindeki floranın ihtiyacıdır. Bunlardan biri sıvı halde topraktan emilim diğeri ise gövde ve yaprakların gaz alışverişi esnasında alınan gaz halde emilimdir. Camın içinde kapalı ya da yarı kapalı bulunan hacim gaz formundaki ihtiyacı karşılama konusunda bize rol bırakmamaktadır. Ancak sıvı haldeki ihtiyacın giderilmesi bazı problemleri beraberinde getirmekte ve bunların düzeltilmesi için bize bazı önlemler almak düşmektedir.

Hepimizce malum olduğu gibi yeşil dokunun canlı unsurları az su aldığında kurumakta çok aldığında ise çürümektedir. Köklerin içinde bulunduğu toprağın çok süzek olup kuru kalması ya da fazla su tutup balçığa dönüşmesi bitkiler için öldürücüdür. Bunların yanı sıra fanus yüzeyi ile toprak arasında ayırıcı katman bulunmaması halinde insan eliyle ayarlanması mümkün olmayan su ihtiyacı her fazladan ilavede cam ile torfun birleştiği noktada birikme yapacaktır. Bu durum sonucunda da istenmeyen durumlar meydana gelecektir.

Teraryum drenaj malzemeleri kapların tabanında kullanılarak organik madde ile cam arasında boşluk oluşturmaktadır. İhtiyaç fazlası suyun burada birikmesini sağlayarak balçıklaşmayı engellemektedir. Bunun doğal bir sonucu olarak da verimliği artırmakta ve koku oluşumunu da önlemektedir.

Bu malzemelerin bir başka kullanım amacı da toprak karışımına ilave edilerek su ve hava dengesini sağlamaktır. Bu kullanım ayrıca zaman içinde meydana gelebilecek keseklenmenin de önüne geçmektedir.

Estetik olarak göze de hitap eden bu ürünler renk ve tekstür özellikleri ile tasarım bütünlüğü sağlamak konusunda da kullanılmaktadır.

Başlıca olanları saymak gerekirse teraryum taşı, teraryum kumu, teraryum ponza taşı, teraryum tüfü, tereryum perliti, renkli yonga ve natürel ağaç kabuğu şeklinde sıralanabilmektedir. Bunların hemen hemen hepsi aynı nitelikleri taşıyıp görsel beğeni ve küçük özellik farklılıklarına dikkat ederek teraryumun markası sloganıyla yola çıkmış markamızın ürünleri arasından seçilebilmektedir.

Teraryum drenaj malzemeleri aldığımız onlarca ürünün yanında oldukça ekonomik fakat hayati öneme sahip kilit ürünlerdir.