Bu web sitesi satılıktır. İletişim için : info@teraryumal.com - 0532 467 17 82
Teraryum

Teraryum

Teraryum kapalı ya da kısmen açık bir mikro klima içerisinde bitki yetiştirme tekniği olarak tanımlanabilecektir. Tabi ki bu ifade işin temeline yani keşfin özüne bir atıftır. Günümüzde bu amacın hayli dışına çıkmış örneklere de sıkça rastlanmaktadır. İçinde hiç canlı olmayan dekoratif unsurlar da şekil benzerliğine ita fen bu adla anılmaktadır. Bunun yanı sıra sürüngen yaşamı için ayrılan akvaryum tarzı yapılar da bu adla anılmaktadır. En kaba sıralama ile 3 ana grupta incelenmeleri mümkündür. Bunlar; gerçek olanlar, yapay bitkili olanlar ve hayvan varlığı yaşamı için olanlardır.

Teraryum kavramının ülkemizdeki geçmişi oldukça yenidir. Fakat küresel ölçekte mazisi hiç de azımsanmayacak kadar eskidir. Bir tesadüf ile başlayan yolculuğundan günümüze gelene kadar hayli yol kat etmiştir. Birçok da değişim geçirdiği bir gerçektir. Macera eski bir konserve kavanozunun içindeki eğrelti olduğu nakledilen bitkinin yaşama sıkıca tutunması ile başlamıştır. Tutkularına esir bir bilim adamı da işin içine girmiş ve nedenler nasıllar gibi birçok soru işareti havada uçmaya başlamıştır. En nihayet oluşan küçük kapalı hacmin mikro klima oluşturduğu ve özellikle de bazı türler için hayli verimli sonuçlar doğurduğu tespitine varılmıştır. O zamanlar için bilimsel bir keşif boyutunda kalmış olan bu yapı aradan geçen yılların ardından evirilmiştir.

Terrarium adıyla da anılan bu camdan dünyalar önceleri sürüngenleri de kapsayan minik atmosferler olarak bir nevi akvaryum olarak kullanılmaya başlamıştır. Uzunca bir zaman sadece bu amaca hizmet etmiş olan saydam objeler ilerleyen dönemde estetik unsurlar olarak da elma armut gibi şekillerle hayatımıza girmiştir. Bu aşama yaklaşık olarak son beş yıl içinde bu hale gelmiş bulunmakta denilebilecektir. İçerisinde kaktüs ve sukulent gibi bitkilerin olduğu tasarımlar hayli revaçta olmaktadır. Yapay ve kurumuş bitkilerin olduğu bol miktarda örnek tasarıma da sıklıkla rastlanmaktadır.

Gelecek yıllarda çiçek gönderiminin yerini nerdeyse tamamen alacakmış gibi görünen bu yeni akım gelişmelere de oldukça açıktır. Hem dışındaki fanus yahut pot hem de içerisindeki objelerin çeşitliliği ve kompozisyon zenginliği gibi sebeplerle bu iş sınırsız bir dünya olarak karşımıza çıkmaktadır.

Teraryum için uçsuz bucaksız bir hobi, sevk ve görsel mutluluk demekle işi özetlemek mümkündür.