Bu web sitesi satılıktır. İletişim için : info@teraryumal.com - 0532 467 17 82
Teraryum Toprağı

Teraryum toprağı günümüzün en gözde tasarım objeleri olan cam içi çiçek tasarımlarında kullanılan hayati bir maddedir. Sıradan olmayan bir atmosfere sahip olan bu yeşil doku yaşam alanı için sıradan bahçe toprağı kullanılması da sakıncalıdır. Doğası itibariyle toprak ile buluşunca tüm bitkiler yaşama tutunmaya çalışmaktadır. Fakat sizin de takdir edeceğiniz gibi çiçek adları ile uyumlu olduğu söylenerek piyasa sürülmüş onca toprak çeşidinin de bir mantığı vardır. Her canlının yaşarken ihtiyaç duyduğu gereksinimleri birbirinden farklıdır. Doğal bir netice olarak da su, sıcaklık gibi farklı istekler toprak konusunda özelleşme arzusundadır. Ne kadar ihtiyaca uygun seçimler yapılırsa o denli gürbüz ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşacaktır.


Piyasada satışa sunulmuş örneklerin çoğunda normal bahçe toprağı benzeri ürünler teraryum torfu adıyla satışa sunulmaktadır. Ardından müşteri mağduriyeti, haksız kazanç ve sağlıksız canlılar da beraberinde gelmektedir. Ayrıca belirtmekte de yarar var ki en doğru karışım bitki türüne uygun olandır. Yani örnek verecek olursak, tasarımda orkide varsa orkide toprağı tercih edilmelidir. Fakat genel olarak fanus içi tasarımlar kaktüsler ve sukulentlerden oluştuğu için bunların yapısına uygun hazırlanmış topraklar olumlu sonuç vermektedir.

Profesyonel firmalar tarafından camların içindeki nemli atmosfer de hesaba katılarak hazırlanmış topraklara teraryum toprağı demek kesinlikle doğru olacaktır. Bu madde aslında besleyici toprak, drene etmek maksatlı mil, tamamen susuz ve havasız kalmayı engelleyici perlit gibi malzemelerin uygun ölçülerde karıştırılmasıyla elde edilmektedir.

Tabi kavram karışıklığı yaşanan bir konu da toprak ve torfun aynı olup olmadığıdır. Net bir şekilde farlı maddeler olduklarını söylemek doğrudur. Toprak içinde de torf da bulunan besleyici bir maddedir. Torf ise genellikle orman altı dokuda biriken yaprak benzeri atıkların yarı çürümüş haldeki posasıdır. Besleyiciliği zayıf olmasına karşın farklı olumlu özelliklerinin de oluşu sebebiyle tercih edilebilmektedir. Üstelik toplama imkânı olmayanlar için yapımı da mümkündür. Torf yapımı için mutfakta kalan sebze meyve artıklarından yararlanabilirsiniz. Bunları bir kapta karıştırıp hafif sıcak bir ortamda bekletirseniz zaman içinde artıklar çürüyecektir. Çürüyen atıkların içindeki besleyici maddeler de emilebilir hale gelecektir. Bu şekilde elde ettiğiniz torfu çiçeklerinizde kullanmanız mümkündür. Üstelik bedavaya mal olacaktır.

Konuyu özetleyecek olursak teraryum toprağı teraryumlarınız için vazgeçilmez ve doğru seçilmesi hayati öneme sahip bir üründür.