Bu web sitesi satılıktır. İletişim için : info@teraryumal.com - 0532 467 17 82
Elma Fanus

Elma fanus bilindiği üzere en çok tercih edilen fanus modellerinden biridir. Şeklinin güzelliği ve her boyunun birçok satış noktasında rahat bulunabilmesi sebepleriyle pazarının en ciddi oyuncusudur. Piyasada pleksiglass ürünler de bulunmakla beraber talep yoğunluğu ve imalat camdan yanadır.

Genel olarak bilinen 3 boyu vardır. Bunlar küçük, orta ve büyük şeklinde ifade edilirler. Ancak her firmanın ürettiği ebat farklılık gösterir. Bu anlamda alım yaparken ürün ölçüsünü kontrol etmekte yarar vardır. Birde bunların dışında mini boy olarak nadiren satılan gerçek elma büyüklüğünde imal edilen bir ölçü bulunmaktadır. Bunun da satışını yapan firmaların bazıları bunu mini boy sayarken bazıları da bunu küçük boy kabul ederek s, m, l, xl şeklinde sıralayabilmektedirler. Bu yüzden en doğrusu elma fanus alırken adına değil ürün ebatlarına bakarak almaktır.

Anlatmadan geçmemekte fayda vardır ki; ilgililerin en sık şikâyetten ettiği konulardan biri de cam yüzeylerinde rastlanan mikro çatlak, damlacık, sararma gibi durumlardır. Üretim tekniği açısından bardaklar vazolar gibi hazır kalıplara maden dökülerek yapılmadığı için üretici firma ne kalite de imalat yaparsa yapsın bu gibi durumlar olağandır. Çünkü bu ürünler şişirme denilen bir teknikle tamamen el işçiliği ile imal edilmektedir. Söz gelimi elmalardan birinin sapı uzun diğerininki ise kısa olabilir. Gözü tırmalamayacak ölçülerde bu durumlar olağandır. Bunlar defolu ürünler değildirler. Bu durum malzemenin tabiatından kaynaklanmaktadır.


Önceleri tamamen ithal bir hobi olan teraryumculuk zaman içinde yerlileşme eğilimine girmiştir. Halen ithal ürünler bulunsa da özellikle cam grubu gerek ülkemizin zengin silis yatakları gerekse cam madeni işleme tesislerimizin sayısı ile neredeyse tamamen yerlileşmiş durumdadır. Hacim büyüklüğüne bağlı nakliye ve gümrük vergisi gibi masraflardaki abartılı rakamlar ile yerli ürünler çok rahat rekabet edebilir durumdadır. Bu anlamda elma teraryum fiyatları dünya konjonktürüne göre gayet iyi noktadadır. Hatta bazı firmaların bu alanda ihracat yapmaya başladıkları da rahatlıkla söylenebilmektedir.

Elma fanus diğer tüm rakiplerinden sıyrılan popüler bir çeşittir. Zaman içinde geliştirilip farklı özellikler kazanacağı da konuşulan bir durumdur.